ADV | KONTATTO FW20-21

Out now new Kontatto ADV FW20-21

Shot by Nima Benati

Styled by Giorgio Branduardi

Makeup & Hair Elisa Rampi

Model Marta Pawloswka


Post recenti

Mostra tutti